top of page

ביטול פעילות בסטודיו Clay Play

לא מסתדר, רוצה לבטל?

הכי פשוט להודיע לנו מראש לפחות 48 שעות מראש,

אחרת נאלץ לחייב ב-45 ש"ח למשתתפת ולמשתתף. 

המראה המיוחד של סטודיו קליי פליי מקום מקסים לפעילות יצירה, לבילוי ולאירועים בהוד השרון במרכז.

תודה, קיבלנו את הבקשה שלך לביטול הסדנה.

הודעה מראש לפחות 48 שעות לא תחוייב בתשלום, והשולחן יתפנה לאחרים שרוצים. 

bottom of page